Tilbake til aktuelt

Årsrapport 2022: God posisjon for videre vekst

30. juni 23

Årsrapporten for 2022 viser stor aktivitet og et solid grunnlag for videre vekst i KildeGruppen.

KildeGruppens årsrapport for 2022 vitner om høy endringstakt i Innlandets største medie- og kommunikasjonselskap (Kilde: arsrapport.kilde.no)

- Aldri har det vært viktigere å gripe mulighetene, sier Magne Nordgård, konsernsjef i KildeGruppen AS.

Han viser til et år med stor aktivitet og omstrukturering, som resulterte i en samlet omsetning på 311,6 millioner kroner og et overskudd på 22,3 millioner kr.

Videre forteller han om en sterk kultur bygget av dyktige fagfolk, som tydeligvis trives i jobben:

- Det viser våre medarbeiderundersøkelser – hvor en høy score i Great Place to Work gir inspirasjon til å utvikle enda mer attraktive arbeidsplasser. Vi er inne i en krevende tid for vår bransje, men ser fremover og skal leve opp til vårt mantra "evig kilde til muligheter", avslutter Nordgård.

Viktigste hendelser i 2022:

  • G64 Vekst ble etablert som Kildes corporate venture capital-selskap.

  • Hamar Arbeiderblad hadde opplagsvekst, særlig innen digital avis. Selv om opplagsnedgangen fortsetter for papiravisa, gikk totalopplaget opp.

  • Kilde kjøpte 60 % av aksjene i Anti Hamar AS, et internasjonalt anerkjent design- og merkevareselskap.

  • Kildes produksjonsmiljø innen fysisk, grafisk kommunikasjon ble slått sammen med Flisa Trykkeri under én merkevare: Flisa Trykkeri.

  • Fortell Innholdsbyrå ble etablert.

  • Spire kommunikasjon fusjonerte inn søsterselskapet Eggen Media AS.

  • Kilde solgte 90,33% av aksjene i Innlandet Distribusjon Hamar AS til Amedia Distribusjon AS.


Se årsrapporten og les mer