Regional utvikling gjennom samarbeid og støtte

Kilde ønsker å bidra til regional utvikling gjennom å være en synlig og attraktiv samarbeidspartner for idrettslag og kulturaktører.

Gjennom våre datterselskaper skaper vi gode relasjoner som gir en vinn-vinn-situasjon, en gjensidig verdiskapning som gir fordeler for begge parter. Det handler om å utnytte hverandres ressurser og kompetanse!

Vårt samfunnsbidrag skjer primært gjennom fire ulike kategorier:


1. Partnerskap

Strategiske og forretningsmessige samarbeid:

2. Samarbeid

Vi har felles mål! Forretningsmessig orienterte samarbeid:3. Samfunnsbidrag


Tiltak som fremmer kulturmangfold, klubber og foreninger som stimulerer til fysisk og sosial aktivitet:4. Reklametiltak


Vi hjelper til med synlighet og viser frem at merkevaren din bidrar til å utgjøre en positivt forskjell for samfunnet.

  • Annonser og skilt for å skape synlighet rundt merkevaren, i både digitale og fysiske kanaler.Ta kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å drøfte mulig partnerskap eller andre samarbeid med Kilde? Ta kontakt med oss: