Om oss

Kilde er en familie av selskaper og spesialister innen journalistikk, nyhetsformidling, kommunikasjon, teknologi og forretningsutvikling. Kilde er morselskapet i familien, formelt KildeGruppen AS.

Totalt teller gruppen ca 200 ansatte og har en årlig omsetning på rundt 300 millioner kroner. Det gjør oss til den største aktøren innen medier og kommunikasjon i Innlandet.

Kilde er en aktiv samfunnsaktør, sterkt forankret i Innlandet med vårt lokale eierskap. Gjennom våre datterselskaper og merkevarer er selskapet en stor arbeidsgiver, sentral nyhetsformidler og viktig partner for næringslivet i regionen.

Din synlighet i markedet er vårt felles oppdrag!

Møt våre selskaper

Sammen er vi Kilde til effekt, synlighet og verdi.

Kontakt oss

HA gir deg nyheter, sport, kultur og debatt fra Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Regionavis for Hedmarken med levering hjem til abonnenter, samt i løssalg. Følg oss gjennom nyhetsdøgnet på h-a.no eller via appene HA Nyheter og HA e-avis.

Lokalavisa Trysil - Engerdal dekker alt av smått og stort som skjer i Trysil og Engerdal. Avisa utgis som papiravis hver torsdag, samt som nettavis og e-avis.

Hele Stanges næravis, der ingen sak er for liten og ingen for stor. Avisa har hele Stange kommune som nedslagsfelt, fra Strandlykkja i sør til Ottestad i nord.

Konsernets kommunikasjonsvirksomhet er organisert i AspireGruppen, som er Innlandets største kommunikasjonsmiljø. Gruppen består av syv utfyllende virksomheter.

ANTI Hamar er en del av AspireGruppen og etablert som Innlandets klart sterkeste fagmiljø innen merkevarebygging, design og visuell kommunikasjon. Byrået har hentet priser fra inn- og utland.

Hos EXO Media AS omfavner vi ideen om at alle historier er verdt å fortelle. Vi er mer enn bare et innholdsproduksjonsselskap; vi er også lidenskapelige fortellere med hjerte for å formidle både de små og store historiene som definerer oss hovedsakelig igjennom film og bilder.

Flisa Trykkeri er en del av AspireGruppen og innehar et stort kreativt kompetanse- og produksjonsmiljø som hjelper kundene å kommunisere med sine omgivelser gjennom riktige kanaler.

Retale logo

Fortell Story Studio er en del av AspireGruppen og designer kommunikasjon som både skal kjennes- og kjennes igjen. Med fokus på de ekte historiene om kundene sine, leverer Fortell alt fra strategi og konsept til uttak, og leverer tekst, design og idé som ekte håndverk.

Pixelpunk hjelper organisasjoner med å skape en smartere fremtid, forbedre deres digitale ytelse, og bygge en sterk digital tilstedeværelse som leverer kraft i det digitale markedet og oppmerksomhet hos den digitale forbrukeren.

Retale logo

ReTale er AspireGruppens retaileksperter. Vi utvikler detalj-handelsmerkevarer og hjelper industribrands å oppnå vekst og økt distribusjon. Vi jobber med et holistisk perspektiv og har lang erfaring fra suksessprosjekter for ledende retailselskap i inn- og utland

Spire kommunikasjon er en del av AspireGruppen og utfordrer markedet i Viken, Oslo og Innlandet. Byrået har sin spisskompetanse innen strategisk rådgivning, kreativitet og teknologi.

Kapital og kompetanse til nyetableringer, små og mellomstore bedrifter som er klare for å ta det neste steget.

Sammen med Utstillingsplassen Eiendom bygger Kilde om et helt kvartal i Hamar sentrum, hvor intensjonen er å skape et knutepunkt for media, innovasjon og teknologi. Prosjektet inneholder også moderne boliger.

Vår misjon

RESULTATFOKUS: Hensikten med Kilde er å skape gode resultater innenfor de valgte virksomhetsområder som igjen vil materialisere seg i et forutsigbart og godt utbytte.


KONKURRANSEKRAFT: Kilde skal gjennom vår verdikjede innenfor kommunikasjon- og medievirksomhet levere konkurransedyktige produkter og tjenester med et sterkt fokus på innovasjon, innsikt og teknologiske løsninger.

BYGGE REGIONEN: Kilde skal bidra til regional utvikling i eget markedsområde og i Innlandet.

Strategi og verdier

For å leve opp til misjonen vår skal Kilde være offensiv og fremoverlent. Vi skal tørre å satse, stikke oss frem og vise vei innen våre forretningsområder. Vår ambisjon er å ta plass i Innlandet og ha et tydelig fokus på kunde og marked.

I perioden 2021-2023 er det spesielt lagt opp til fire strategiske føringer:


- Tydligere fokus på kunde og marked

- Rendyrking av hvert forretningsområde

- Løfte frem og bygge merkevarene

- Vekstambisjoner innen alle forretningsområdene


Våre verdier
er ekte, engasjert og løsningsorientert.

Eiere

Våre største eiere er Amedia Lokal (21,5 %), ulike avdelinger av Fellesforbundet (16,38 %) og Hamar Arbeiderparti (5 %). I tillegg er vi eid av flere ulike deler av Fagforbundet og Arbeiderlag/Arbeiderpartilag i Innlandet. Totalt er det 95 aksjonærer i Hamar Media AS pr 31.1.2023.

Styret i Kilde

Ola Mørkved Rinnan, styreleder
Reidar Lundemo, nestleder
Turid Backe-Viken, styremedlem
Anne Bergsengene, styremedlem
Robin Lunde, styremedlem
Aud Margrethe Riseng, styremedlem
Pål Eskås, styremedlem

Ledergruppen i Kilde

Årsrapporter

Årsrapport 2023

Se interaktiv årsrapport for Kilde her

Last ned

Årsrapport 2022

(For Kilde)

Last ned

Årsrapport 2021

(For Hamar Media)

Last ned

Årsrapport 2020

(For Hamar Media)

Last ned

Årsrapport 2019

(For Hamar Media)

Last ned

Årsrapport 2018

(For Hamar Media)

Last ned

Vår historie

Kilde (formelt KildeGruppen AS) som organisasjon oppstod i mai 1998, da utgivelsen av Hamar Arbeiderblad og tilstøtende virksomhet ble omdannet til et konsern. Hensikten var å legge til rette for forretningsutvikling, bedre virksomhetsstruktur og å gi avisredaksjonen større troverdighet gjennom en klar avgrensning til den øvrige virksomheten.

Våre røtter strekker seg imidlertid helt tilbake til 1925, da Hamar Arbeiderblad ble etablert. Avisens første utgave kom på gaten 30. mars det året og var i mange år et partiorgan for Arbeiderpartiet og en viktig distriktsavis. Med tiden er den sterke partipolitiske tilknytningen visket ut, og avisen lever i beste velgående som en viktig del av «den fjerde statsmakt» i Innlandet.

Også flere andre lokalaviser har vært i avisporteføljen til Kilde, og per 01.01.2022 eier konsernet Stangeavisa og Lokalavisa Trysil-Engerdal, i tillegg til Hamar Arbeiderblad.

Hovedkontoret til Kilde ligger midt i Hamar sentrum, i «Hamar Arbeiderblads store avishus» som stod klart i 1964. I tillegg til redaksjon og administrasjon, huset bygget også et eget avistrykkeri. Her ble konsernets aviser og utallige reklameaviser trykket på en enorm rotasjonspresse. Etter 93 år med trykking i eget hus, ble trykkeriet lagt ned i 2021, og trykking av papiravisene ble overført til Amedias trykkeri på Biri.

Kilde med datterselskaper var tidlig ute med digital satsning, og Hamar Arbeiderblad var en av landets første aviser på Internett i 1996. Avisen var også blant landets første som la eget innhold bak innlogging, i en tid da de fleste nettaviser ga bort alt innhold gratis.

Den digitale satsingen så sin begynnelse med nettselskapet React Solutions (tidligere kalt HA-Nett) som blant annet foretok den første sikre betalingstransaksjonen i verden i samarbeid med VISA, IBM og Sparebanken Hedmark. Satsingen ble forsterket midt på 2010-tallet med en egen utviklingsavdeling på huset som lenge sto for avisens digitale plattformer.

Parallelt med avisdrift, har konsernet levert tjenester knyttet til avisdrift som distribusjon, salg, abonnementsløsninger og kundeservice. Dessuten har det grafiske miljøet IdéTrykk og reklamebyrået Rim Idé og Kommunikasjon vært to av konsernets merkevarer gjennom flere år. Det grafiske miljøet ble i 2022 fusjonert inn i Flisa Trykkeri og flyttet i 2023 inn i nye lokaler på Åker Gård, ved E6 i Hamar.

I 2021 kjøpte Kilde selskapene Flisa Trykkeri, Spire kommunikasjon og ANTI Hamar. Samme år inngikk vi også en avtale om utvidet strategisk samarbeid med Amedia, inkludert bruk av Amedias tekniske avisplattformer.

Samme år ble også AspireGruppen AS etablert, som overbygning for alle kommunikasjonsselskapene i KIlde. Gruppen er med sine seks selvstendige merkervarer Innlandets største kommunikasjonsmiljø med over 100 ansatte totalt. De foreløpig nyeste tilskuddene i gruppen er retail-byrået ReTale og kreativ tek-byrået PixelPunk.

Høsten 2022 ble G64 Vekst AS opprettet som Kildes "corporate venture"-arm. G64 tilbyr kapital, kompetanse og lokaler til nyetableringer, små og mellomstore bedrifter som er klare for å ta det neste steget. G64 har investert i en håndfull selskaper per januar 2024.

Sammen med Utstillingsplassen Eiendom arbeider nå Kilde med å realisere Kvadraturen Hamar, som etter planen skal bestå av en næringsklynge som samler medie- og kommunikasjonsaktører i regionen, så vel som en boligdel med moderne byleieligheter. Deler av kvartalet skal åpnes opp mot byen/gågata og fellesarealer gjøres tilgjengelig for publikum. Kvadraturen Hamar skal være et naturlig møtested for Hamars innbyggere og næringsliv når det etter planen åpner i 2027.

Som følge av større strategiske endringer skiftet konsernet navn fra Hamar Media til Kilde (formelt KildeGruppen AS) 16. januar 2023. Det nye navnet signaliserer bedre den rollen konsernet ønsker å ta fremover – som en evig kilde til muligheter.


Gjennom 2023 har kommunikasjonsdelen i Kilde, AspireGruppen, lagt på seg ytterligere med selskapene ReTale, PixelPunk og EXO Media. Gruppen består nå av totalt syv utfyllende virksomheter.