Tilbake til aktuelt

Årsrapport 2023: Et år for endring

16. mai 24

Les mer om hvordan Kilde-konsernet arbeider med å utvikle selskaper som blir sterkere sammen i vår interaktive årsrapport for 2023!

2023 ble et krevende år, også for Kilde, hvor geopolitiske og makroøkonomiske forhold har preget året.

– I 2023 har det vært viktig å fokusere på både «gass og brems» samtidig, sier konsernsjef Magne Nordgård.

Han forteller om en rekke kostnadsreduserende tiltak i året som gikk, samtidig som det også er tatt nye initiativ for å utvikle konsernets verdiforslag ovenfor kunder og lesere.

– Gjennom et krevende 2023 har vi bevist at vi står godt i tøffe tider gjennom å iverksette større endringer for å tilpasse oss. Dette gir meg en sterk tro på fremtiden og fremtidig verdiskapning gjennom Kilde-familien, sier Nordgård.

Blant høydepunktene i 2023 trekker han frem:

  • Et mer bærekraftig og balansert konsern i møtet med konjunkturer og endringsbehov.

  • Et digitalt etterslep som er tettet ytterligere, noe som gjør seg gjeldende gjennom den digitale veksten, spesielt i Hamar Arbeiderblad.

  • Konsernet har fortsatt å rendyrke sin verdiskapning gjennom datterselskapene hvor målet er å være nærmere kundene og markedene.

  • Kilde ble igjen sertifisert som Great Place To Work, som gir en god pekepinn på arbeids- og utviklingsmulighetene i konsernet.

Les mer om aktiviteten i Kilde-familien i 2023 i vår interaktive årsrapport, utviklet av Spire kommunikasjon!

Du finner også en tradisjonell årsrapport for 2023 med regnskap og revisors beretning i PDF-format under "Om oss".