Tilbake til aktuelt

ANTI utfordrer det etablerte

8. februar 23

ANTI Hamar er et tverrfaglig byrå som tilbyr kreative løsninger til kunder fra alle deler av verden. Vi tror på enkelhet og historiefortelling.

ANTI Hamar utfordrer det etablerte med kreative løsninger til kunder hele verden (Foto: ANTI Hamar)

ANTI Hamar er et tverrfaglig byrå som tilbyr kreative løsninger til kunder fra alle deler av verden. Vi tror på enkelhet og historiefortelling.

ANTI er en forkortelse for A New Type of Interference. Interference er vår metode og vår måte å utfordre det etablerte på.

Det startet med ambisjoner om å jobbe med nasjonale og internasjonale merkevarer og et brennende ønske om å finne nye måter å skape, forsterke og videreutvikle merkevarer på. Vi er ydmyke og stolte av å ha vunnet en lang rekke priser for vårt arbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Vi har lang erfaring med strategisk rådgivning på omdømme, organisering, posisjonering og markedsføring. Vi leverer tjenester innen strategi, reklame, content, digitale tjenester, websider og performance, i tillegg til design og merkevareutvikling. Evnen og erfaringen med å se totalbildet i komplekse merkevare-strukturer i store selskaper som bl.a Sulland, Eidsiva, Hamar kommune og XL-BYGG er noe vi er stolte av.Skreddersydde team


ANTI Hamar består av mennesker med ulike kvaliteter og styrker. Vi jobber ut i fra en arbeidsmodell hvor vi setter sammen team på lik måte som en redaksjon for å svare på de kommunikasjons-oppgavene vi skal løse.

Vårt arbeid består av rådgivning og dialog med bedriftenes avsatte team for å utarbeide en felles strategi for bedriften. Dette gjør at det blir en høy grad av samhandling hvor initiativ og gode langsiktige relasjoner gjør at man lykkes med de målsetninger man sammen setter. Vi ser på innsikt, dagens posisjon og legger en strategi opp mot målsetning og økonomi. Sammen legger vi et løp som vil bidra til en sterkere posisjon av merkevaren.


Strategiske rådgivere

I vårt arbeid med våre kunder har vi rådgivere med mange års erfaring innen analyse og overordnet strategisk kompetanse. Det er viktig å forstå de overordnede målene til selskapet, utarbeide gode verktøy som tar hensyn til interessene internt og eksternt.


Eiere og andre interne målgrupper er ofte vel så viktige målgrupper, som de eksterne målgruppene. Gjennom våre kundeforhold er vi vant til å jobbe med forankring og retorikk inn mot de forskjellige interessentene i et selskap.

Vår arbeidsmodell sikrer at våre samarbeidspartnere lykkes med utrulling av sine budskap og kampanjer. Vi bygger robuste digitale økosystemer hvor forståelsen for gode løsninger og målsetninger / ROI opp mot medieplassering og kampanje-aktiviteter blir ivaretatt på best mulig vis.Rett kommunikasjon på rett plattform

Vår oppgave er å finne den beste markedsmiksen som ved hjelp av smart teknologi jobber for å gjøre oss relevante og interessante ut i markedet. Vi står sterkt i markedet fordi vi jobber helhetlig med oppgaveløsning og derfor evner å levere rett kommunikasjon på rett plattform, til rett målgruppe med rett innhold.

Enkelhet er noe vi strekker oss etter og vi er opptatt av å ha kundeforhold der både vi og kunden forstår hverandre og våre distribusjonsstrategier godt. Vi har et sterkt fagmiljø som skal levere den beste teknologien og distribusjonen, men samtidig være dyktige på å oversette faget slik at kunden har trygghet og forståelse for at det vi leverer er den beste veien å gå for å oppnå de riktige resultatene.