Tilbake til aktuelt

– Et kraftsenter innen innovasjon og samarbeid

11. april 23

Nyetableringer og virksomheter i Innlandet som ønsker å ta det neste steget har nå en unik mulighet til å få tilført kapital, kompetanse og lokaler, sier daglig leder Ståle R. Bråtebekken i G64 Vekst.

Gjennom denne etableringen ønsker Kilde å være med på å videreutvikle innlandsregionen gjennom å stimulere gründerskap og utvikling av nye spennende arbeidsplasser.

– Er du en gründer, har en god idé eller et spennende konsept er det ingen grunn til å sitte på gjerdet. Ta kontakt så kan vi se på hvordan vi kan samarbeide, sier Bråtebekken.


Kilde til verdifull kompetanse og erfaring

G64 Vekst kan i tillegg til kapital, også tilby unik kompetanse gjennom selskapene i den øvrige virksomheten til Kilde.

– Hos oss kan bedrifter som er i oppstartsfasen, eller ser på muligheten for å vokse, få tilgang på verdifull kompetanse innen blant annet teknologi, merkevarebygging, kommunikasjon og forretningsutvikling. Samtidig kan vi tilby profesjonelle tjenester innen HR, økonomi og finans.

På denne måten kan virksomhetene vi samarbeider med ha fokus på å jobbe med det de er gode på, mens vi bidrar med det som er vår spesialkompetanse, sier Bråtebekken.

Han er klar på det som gjør denne satsningen så spennende er nettopp det at G64 Vekst har et bredere perspektiv på verdiskapning enn tradisjonelle investeringsmiljøer.

– På den ene siden kan vi være kilde til kapital, men vel så viktig er det at vi kan stille med kompetansemiljøer, teknologi og lokaler som kan gi utviklingskraft til selskapene vi inngår et samarbeid med. Vi har stor tro på at dette skaper konkurransekraft for alle parter og bidrar til å bygge en region i vekst, påpeker Bråtebekken.

Daglig leder i G64 Vekst, Ståle Rønningen Bråtebekken

Verdifulle partnerskap

Det primære formålet med G64 Vekst er altså å investere i virksomheter som i tillegg til å vokse videre og skape arbeidsplasser på egenhånd, også kan bidra til å videreutvikle Kildes eksisterende virksomhet.

– Vi er rett og slett avhengig av kreative oppstartsbedrifter og gründere for å drive fram de neste gjennombruddene og innovasjon i regionen. Hvis vi i Kilde skal ha konkurransekraft i våre egne virksomhetsområder, må vi i enda større grad søke partnerskap med denne typen miljøer.

Samtidig mener jeg at vi har noe unikt å tilby virksomhetene i form av markeds – og kundeinnsikt, tilgang til nettverk, og ekspertise på forretningsutvikling. Her handler det om å gjøre hverandre gode, sier Bråtebekken.


Hvem skal vi samarbeide med?

– G64 Vekst vil i første omgang søke etter virksomheter og initiativ hvor vi ser at vi har felles mål, som kan gi grunnlag for at vi kan utvikle oss sammen. Derfor skal vi jobbe spesielt mot miljøer som grenser inn mot media, teknologi og kommunikasjon, men vi er også åpne for å utforske helt nye forretningsområder for konsernet, sier Bråtebekken.

For å kunne jobbe sammen med G64 Vekst, må virksomhetene være etablert i Innlandet og ha mål om å utvikle arbeidsplasser lokalt.

–Samtidig stiller vi med gode rammebetingelser for at virksomheter fra andre deler av landet og også utlandet kanetablere seg i vår region, understreker Bråtebekken.

Les mer om G64 Vekst her