Tilbake til aktuelt

Hamar Media får nytt navn

16. november 22

Etter en grundig prosess er det klart at Hamar Media-konsernet endrer navn til "Kilde".

ANTI presenterer ny Kilde profil

Etter en grundig prosess er det klart at Hamar Media-konsernet endrer navn til "Kilde".

– Bakgrunnen for navneendringen er et behov for å reposisjonere konsernet, i lys av flere strukturelle og forretningsmessige grep, forteller Magne Nordgård, konsernsjef i Hamar Media AS.

Fra å være et såkalt "branded house", har Hamar Media gått over til et "house of brands", hvor det er datterselskapended house", har Hamar Media gått over til et "house of e som skal løftes frem. Konsernet får en mer tilbaketrukket rolle, men vil likevel ha en viktig rolle rundt omdømmebygging og i å støtte døtrenes virksomhet.


Store ambisjoner


Konsernet har store ambisjoner for fremtiden, blant annet ved å skape spennende arbeidsplasser og bidra til utviklingen av Innlandet:

– Nettopp på grunn av ambisjonene utvikler vi oss, ser fremover og gjør de grepene som sikrer at vi som selskap lykkes. Et av grepene vi benytter oss av er å gjennomføre et navnebytte, sier Nordgård.

Over 50 forslag til navn har vært oppe til vurdering. Til slutt endte valget på "Kilde", som etter behandling på styrenivå, ble godkjent av Hamar Medias eiere i ekstraordinær generalforsamling onsdag 16. november.

I navnet ligger en rekke assosiasjoner:

  • Vi skal være en kilde til kunnskap og inspirasjon.

  • En kilde er startpunktet for noe som kan vokse seg stort, ta form, en evigvarende tilgang på muligheter og kreativitet.

  • Hos oss er det mange gode kilder som gir oss kraft og energi til å tenke nytt. Vår strategi er å være en evigvarende kilde av muligheter.

Selve den visuelle identiteten, logo og profilmanual, presenteres så fort den er klar. Dette arbeidet ledes av ANTI Hamar, som er en del av AspireGruppen.

Det juridiske navnet på konsernet blir KildeGruppen AS. Rent formelt og utad vil navnebyttet skje i januar.

Les sak på H-A.no (krever ABO):
Hamar Media skifter navn og får ny drakt