Tilbake til aktuelt

Kilde etablerer investeringsselskap

7. oktober 22

Kilde har et mål om å bidra til å bygge regionen. Som et ledd i å nå dette målet etableres G64 Vekst!

G64 Vekst

Kilde ønsker å stimulere til næringsutvikling og bidra til et offensivt næringsliv med ambisjoner for regionen, med Hamar som hub for nyskapning, bærekraft og spennende arbeidsplasser.

Som et ledd i å nå dette målet etableres G64 Vekst, som skal tilby kapital, kompetanse og lokaler til nyetableringer, små og mellomstore bedrifter som er klare for å ta det neste steget.


Søker leder


Kilde skal nå ha på plass en leder for G64, en investeringsdirektør som skal drive arbeidet med det nye investeringsselskapet videre.

– Vi ser etter en person som har god forståelse for forretning og finans, og som blir motivert av teknologi, medier og kommunikasjon og tilstøtende bransjer.

Investeringsdirektøren skal jobbe tett opp mot næringslivet og blant gründere for å inngå samarbeid, partnerskap og eierskap i nye eller eksisterende virksomheter.

– Så hvis du vil lede Innlandets mest spennende satsning for lokalt næringsliv hører vi gjerne fra deg, oppfordrer konsernsjef Magne Nordgård i Kilde.