Tilbake til aktuelt

Hamar Media på nytt sertifisert som et godt sted å jobbe!

28. desember 22

Hamar Media er for andre året på rad sertifisert som et godt sted å jobbe!

Det Great Place To Work som står for sertifiseringen, som er foretatt gjennom en spørreundersøkelse til alle ansatte.

Denne gangen deltok 184 ansatte i undersøkelsen (78 % svargrad) og 85 % av de ansatte mener Hamar Media er et flott sted å jobbe, en økning på 2 prosentpoeng fra året før. Det er godt over landssnittet, såkalt "Nasjonal Tillitsindeks", som ligger oppunder 70 %.

Hamar Media og søsterselskapene jobber nå videre med å forbedre oss ytterligere, basert på tilbakemeldingene fra våre ansatte.

Vi er stolte av våre ansatte, partnere og kunder som gjør dette mulig, og gleder oss til nye og spennende stunder sammen! 🎉

Les mer om vår sertifisering hos Great Place to Work (foreløpig ikke oppdatert med årets tall).

Les også:

  • På jakt etter en karriere i Hamar Media?

  • Hamar Medias Strategi og verdier