Tilbake til aktuelt

– Innlandet må bli bedre kjent

30. januar 24

Prosjektet «T10» vil skape verdi i Innlandet ved å bidra til å attrahere og beholde nye talenter i regionen, gjennom et kraftfullt samarbeid.

Illustrasjonsbilder: Minddig.com

Gjennom rapporten Innlandsporteføljen har Innlandet satt seg en rekke ambisiøse mål, blant annet å skape 10 000 nye, grønne arbeidsplasser frem mot 2030. Det betyr at rundt 150 personer skal ansattes hver måned i Innlandet frem mot 2030.Et skikkelig kraftløft

– Innlandet trenger et felles løft for å gjøre seg synlig og attraktiv i et internasjonalt marked, for å rekruttere talentene vi trenger for å bemanne fremtidens grønne arbeidsplasser, sier Magne Nordgård, konsernsjef i Kilde.

For å svare opp på utfordringen går Kilde nå sammen med en rekke større bedrifter, miljøer og organisasjoner i Innlandet for å etablere en felles front for å nå ut til fremtidens talenter – primært internasjonalt.

– Ved å sette Innlandet på verdenskartet som en av flere "grønne vekstområder", er målet å tiltrekke seg kompetanse som behøves for fremtidens grønne arbeidsplasser, men også skaffe bidra positivt til befolkningsutviklingen i regionen, sier Nordgård.Sterkt samarbeid i T10-gruppen


Prosjektet går under navnet "T10" (kort for "10 000 talenter") og er initiert og drevet av bedrifter i Innlandet, i tett samarbeid med kommuner, regioner og fylkeskommunen, hvor sistnevnte har gitt støtte til forprosjektet. Utstrakt samarbeid med næringsklyngene i regionen og andre aktører innen innovasjon og utvikling i Innlandet er også sentralt for prosjektet.

I tillegg til samarbeid og læring på tvers og bruk av en smart AI-drevet rekrutteringsløsning, utviklet av Minddig, handler det også om markedsføring av høy kvalitet:

– Innlandet må rett og slett bli bedre synlig og kjent, avslutter Nordgård, som presenterte prosjektet fra scenen på årets Agenda Innlandet-konferanse.

Les også Hamar Arbeiderblads dekning av saken (krever ABO):
Her røper Magne prosjektet «T-10» foran 700 topper i Innlandet – skal sikre 10.000 talenter

Er du interessert i T10-prosjektet og vil høre mer om hvordan din bedrift kan koble seg på? Ta kontakt med prosjektleder for T10 i Kilde, Håvard Røste: