Tilbake til aktuelt

Ny kundeutsikt og grønne valg gjennom eierskap i Pinsj

12. april 23

Den første investeringen til G64 Vekst er Pinsj, som er en digital plattform for grønne valg. I kjernen ligger en portal hvor både privatpersoner og bransjeaktører enkelt kan drive utleie eller bruktsalg av sport- og friluftsutstyr.

Eventyrer og gründer i Pinsj Aleksander Gamme.

- Bak Pinsj står allerede mer enn tre hundre eiere, både privatpersoner og firmaer. Men 64 Vekst er det første profesjonelle investeringsselskapet som går inn og investerer i Pinsj, og det er en viktig milepæl for oss. Jeg er både stolt og glad for at investorkrefter fra hjemstedet vil være med å satse på grønne, digitale nisjetjenester, sier grûnder Aleksander Gamme.

Pinsj ønsker å utfordre både bransje og forbrukere, samt støtte og legge til rette for grønne og ansvarlige valg ved å samle avtrykksreduserende tjenester på ett sted. Samtidig så har Pinsj som mål å bli en foretrukken bærekraftspartner til ulike kategorier bedrifter og organisasjoner i sport og friluftsliv, med å tilby både utleie og bruktsalg, samt andre tjenester.

G64 Vekst er den første «industrielle eieren» i Pinsj. Så langt har Pinsj utelukkende vært et «crowdfunded»-prosjekt, hvor profilerte personer som Aleksander Gamme (gründer), Cecilie Skog, Thomas Alsgaard og Børge Ousland står på eiersiden.

– Pinsj representerer en ny logikk og kundepsykologi som Kilde vil ha nytte av å lære av i årene som kommer. På samme tid representerer plattformen «grønne valg» for en målgruppe som det vil være nyttig for Kilde og datterselskapene å lære mer om. Pinsj er dermed også en investering i tiltak som bidrar til å svare opp FNs bærekraftsmål, sier daglig leder Ståle R. Bråtebekken i G64 Vekst.

Inkludert i avtalen mellom G64 Vekst og Pinsj ligger det også inne en samarbeidsavtale hvor Pinsj skal benytte tjenester fra Anti Hamar for å videreutvikle brukeropplevelsen og innholdet på pinsj.no. – Dette er et godt eksempel på et strategisk samarbeid som gir fordeler for begge parter, med utveksling av kunnskap og kompetanse som sentrale elementer, sier Bråtebekken.

Les mer om G64 Vekst her

Daglig leder i G64 Vekst Ståle Rønningen Bråtebekken.