Tilbake til aktuelt

Stor fremtidstro i Hamar Arbeiderblad

2. februar 23

HA jobber hver dag med å gjøre lokaljournalistikken enda mer relevant, interessant, underholdende og tilgjengelig for leserne sine.

Spennende tider i HA-redaksjonen (foto: Fortell Innholdsbyrå)

HA er i dag Innlandets nest største avis målt i totalopplag, og har de siste tre årene gjort mange grep for å svare enda bedre på brukernes nyhetsbehov og lesevaner. – Vårt neste mål er å ta posisjonen som den største avisa i Innlandet, sier sjefredaktør Katrine Strøm.


Før og nå


HA utkom første gang 30. mars 1925, som organ for Arbeiderpartiets avdelinger i Hamar og på Hedmarken, men definerte seg siden fra å være partiets avis til å ha blitt «klassens avis» - en levende og kjempende avis for arbeidsfolk i bygd og by.

I dag driver avisa uavhengig nyhetsformidling, debatt, nyttejournalistikk og underholdning, med en langsiktig strategi om å dekke det som er vesentlig for innbyggerne her, og skape tro på og tilhørighet til regionen.


Nye tider

Høsten 2022 gikk HA inn som partner på Amedias teknologiplattform.

– Noe av bakgrunnen for det er at vi mener vår viktigste jobb i HA fremover er å utvikle journalistikk og innhold, og ikke å drive tjenester andre kan gjøre smartere og mer bærekraftig enn oss. Trykkeri og distribusjon er eksempler på ledd vi de siste årene har bestemt oss for å ikke drive selv, det samme gjelder bygging og drifting av nettavis.

Dermed kan vi bruke våre lokale ressurser på journalistikk, innhold og tjenester som gjør oss best mulig på det som betyr mest for oss som bor på Hedmarken, sier Katrine Strøm.


Grepene virker

HA har de siste par årene gått fra 25 prosent til 47 prosent andel rene digitale abonnenter, i tillegg til de som leser avisa både på papir og på nett eller i app.

– Når vi går live og mobiliserer ved hendelser, ser vi at folk går til HA først, og fortsetter å holde seg oppdatert hos oss.

Podkaster som krimpodden Blålys, Puckpodden og Hematt får snart følge av flere, og fremover kommer HA til å utnytte både levende bilder og lyd enda mer, med bedre verktøy og større krefter til å satse.

– Det at HA nå samarbeider med andre lokalaviser i Amedias aID-univers fører til at vi kan tilby enda mer innhold. Et godt eksempel er DirekteSport der vi deler på kamper, stevner og sportsrettigheter, sier Katrine StrømEngasjerte lesere gir tro på fremtiden


Engasjementet HA ser hos sine lesere og brukere, viser at kodene for hvordan lokaljournalistikk kan gjøres mer relevant, interessant, underholdende og tilgjengelig knekkes en etter en.

– Det gir tro på fremtiden å se at det fremdeles er hendelser, nyheter og mennesker herfra med noe å fortelle, som virkelig skaper trafikk, lojalitet og gir folk lyst til å holde HA, avslutter sjefredaktør Katrine Strøm.

– Stor digital satsning som virker, forteller ansvarlig redaktør Katrine Strøm (foto: Fortell Innholdsbyrå)