Tilbake til aktuelt

«T10». Innlandet posisjonerer seg for rekruttering og talentjakt!

16. april 24

I T10-initiativet samarbeider næringslivet i Innlandet om å tette behovet for folk og kompetanse ved å posisjonere regionen både nasjonalt og globalt.

Magne Nordgård

Gjennom Innlandsporteføljen har Innlandet satt seg ambisiøse mål mot 2030, både når det gjelder å redusere utslipp, øke verdiskapningen, sørge for økt eksport og legge til rette for vekst i form av nye, grønne arbeidsplasser.

På bakgrunn av dette, og med et ønske om å bidra til å bygge regionen, har Kilde tatt en sentral rolle sammen med en gruppe større næringsaktører i regionen for et samarbeid som har fått navnet T10 («Talent 10 000»). Formålet er å posisjonere hele regionen gjennom å attrahere og beholde nye talenter og nødvendig fremtidig arbeidskraft.

– Dersom vi skal lykkes i å rekruttere de talentene vi trenger her i regionen, så må vi nå bredere ut. Utover egen region, og til og med også eget land. Da blir hver og en bedrift isolert for liten til å dra lasset, og derfor må vi stå sammen. Vi må få frem helheten av hva Innlandet representerer av muligheter, og det er de små og mellomstore bedriftene som også blir avgjørende for å utvikle vårt samfunn, forteller Magne Nordgård, konserndirektør i Kilde.

Ledende bedrifter går foran
Næringslivet i Innlandet mobiliserer nå både strukturelt og økonomisk, og samler seg for første gang om et helt konkret prosjekt.

Sammen med Kilde, skal Eidsiva, Sparebank 1 Østlandet, Nammo, Norsk Tipping, Green Mountain og Høgskolen i Innlandet samarbeide for å utvikle regionen i form av å tiltrekke nødvendig arbeidskraft.

En viktig del av samarbeidet handler også om å koordinere innsatsen med offentlig sektor. Her har spesielt Hamar kommune gått i bresjen og vært en fødselshjelper, og Innlandet fylkeskommune støtter prosjektet økonomisk.

En underkommunisert del av verden
I løpet av en treårsperiode skal Innlandets unike muligheter posisjoneres både regionalt, nasjonalt og globalt.

– Det er mange grunner til at folk nå begynner å få øynene opp for Innlandet. Vi er en underkommunisert del av verden, og det er vi i ferd med å gjøre noe med. Med både klimatiske og sosialdemokratiske fordeler, små byer, nærhet til hovedflyplass, politisk stabilitet og kraftoverskudd har vi all grunn til å ta en global posisjon, forteller Magne videre.

– Men det krever en kraftsamling, og derfor har vi etablert T10 som et felles initiativ som skal posisjonere Innlandet globalt, og gjennom en felles teknologisk plattform koble mennesker med arbeidsmarkedet, regionen og mulighetene, sier han og avslutter:

– Det regionen vår byr på av jobbmuligheter, bomuligheter og sosial trygghet for hele familien er unikt og noe vi skal være veldig stolte av!